+48 789 580 331 fundacja@efektmotyla.ngo
KRS 0000 978 382

Strona 1 z 2

Zostań E-wolontariuszem (wniosek)

Zaznacz odpowiednia pozycję.
DANE OSOBOWE WOLONTARIUSZA.
Pola oznaczone (*) są wymagane
Proszę wpisz swoje imię i nazwisko.
Nieprawidłowy PESEL
Nieprawidłowe dane
Podaj swój adres mailowy
Adres zamieszkania oraz kontakt:
Podaj miejscowość zamieszkania.
Podaj ulicę wraz z numerem mieszkania
Nieprawidłowy format danych wpisz w postaci np: (12-234)!
Nieprawidłowe dane
Nic nie wybrałeś.
Tylko liczby prosze!
PROSIMY O ZAZNACZENIE, JAKI RODZAJ ŚWIADCZENIA E-WOLONTARIATU MOŻESZ ZAOFEROWAĆ FUNDACJI:
Nieprawidłowe dane
Wczytaj plik w formacie .jpg .pdf i .png wielkość pliku do 3mb
Wczytaj plik w formacie .jpg .pdf . png wielkość pliku do 2mb
Tylko liczby prosze!
Musisz przeczytać i zaznaczyć wszystkie elementy
Nieprawidłowe dane

KRS 0000 978 382

Konta do wpłat darowizn:
Krajowych: Bank Pekao SA: 18 1240 5354 1111 0011 1799 8563

Zagranicznych Swift: 
PKOPPLPW 81 1240 5354 1787 0011 1800 7279 - USD
PKOPPLPW 69 1240 5354 1978 0011 1800 7354 - EUR

Fundacja "Efekt Motyla"

Adres: ul. Płocka 5A, 81-535 Gdynia

Email: fundacja@efektmotyla.ngo

KRS 0000 978 382