+48 789 580 331 fundacja@efektmotyla.ngo
KRS 0000 978 382

Internetowy System Wnioskowy (ISW) Fundacji "Efekt Motyla"

Witamy w Internetowym Systemie Wnioskowym (ISW) Fundacji Wspierających Sercem "Efekt Motyla"

Celem aplikacji internetowej jest umożliwienie złożenia kwestionariusza w formie elektronicznej o przyjecie w poczet podopiecznych fundacji, a tym samym utworzenia subkonta do gromadzenie funduszy na realizację pomocy dla naszych podopiecznych, zgodnie z zapisami statutowymi Fundacji Wspierających Sercem "Efekt Motyla".

Przesyłanie informacji dotyczących Wniosku i Porozumienia

Składając wniosek zgadzasz się na e-mailowe przesyłanie informacji dotyczących wniosku i Porozumienia zawartego na jego podstawie.

Kroki składania wniosku:

Krok 1 - Przygotuj dowód osobisty, skany orzeczenia o niepełnosprawności i innych dokumentów medycznych np: (wypisy ze szpitala, opinie lekarskie, wyciąg z ZIP), 

Krok 2 - Przygotuj w formie elektronicznej treść apelu.

Krok 3 - Wypełnij wniosek i dołącz wymagane dokumenty. Po przesłaniu dokumentów odbierz pocztę mailową i potwierdź przesłanie wniosku.

Krok 4 - W przypadku pozytywnej odpowiedzi zostanie Ci przesłane mailem porozumienie dotyczące otwarcia subkonta.

Krok 5 - Pracownicy umieszczają treść apelu na stronie internetowej. mogą poprosić o dodatkowe materiały, zdjęcia czy informacje.

Krok 6 - Zostaje utworzone subkonto oraz login i hasło do ISW w celu wymiany informacji i obiegu dokumentów.

Krok 6 - Aktywnie uczestniczysz w zbieraniu funduszy na cel podpisany w porozumieniu i zgodnie z regulaminami fundacji.

 

Aby złożyć wniosek o przyjęcie w poczet podopiecznych i otwarcie subkonta w Fundacji kliknij poniżej.

 

Wnioskuj Online

KRS 0000 978 382

Konta do wpłat darowizn:
Krajowych: Bank Pekao SA: 18 1240 5354 1111 0011 1799 8563

Zagranicznych Swift: 
PKOPPLPW 81 1240 5354 1787 0011 1800 7279 - USD
PKOPPLPW 69 1240 5354 1978 0011 1800 7354 - EUR

Fundacja "Efekt Motyla"

Adres: ul. Płocka 5A, 81-535 Gdynia

Email: fundacja@efektmotyla.ngo

KRS 0000 978 382